Natuurgebied Loenermark

Natuurgebied Loenermark

Loenermark is een zeer aantrekkelijk en gevarieerd Veluws landschap met uitgestrekte bossen en golvende heidevelden.

De Loenermark is een van de mooiste natuurgebieden. Het naaldbos, de heide met zijn prachtige jeneverbes struwelen en verschillende heidesoorten, de schaapskudde met Veluwse heideschappen en de oude stuifduinen vormen hier hoogtepunten.

De combinatie van reliëf, de afwisseling open en gesloten en de diversiteit in vegetaties maken het landschap zeer aantrekkelijk. Door de uitgestrektheid zijn stilte en donkerte nog te evenaren. Daarnaast is het gebied een thuis voor talloze planten en dieren, waaronder ook diverse soorten van de Rode Lijst, zoals blauw walstro, kruipbrem en boommarter. Ook in cultuurhistorisch is de Loenermark een rijk gebied.

Adres en contact

Natuurgebied Loenermark
Droefakkers
7371 CP Loenen

#inapeldoorn