Disclaimer

Kunst in de buitenruimte in Apeldoorn

Voorwaarden inzenden berichten

Bij het inzenden van berichten via onze website of middels e-mail ga je akkoord met de volgende bepalingen: Apeldoorn Partners behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal.

Voor meegezonden bijlages zoals video en afbeeldingen gaan we ervan uit dat de rechten voor het gebruik bij de verzender van de bijlages ligt, dan wel het recht heeft verkregen deze te mogen gebruiken voor plaatsing op de website inapeldoorn.nl, verschillende subdomeinen als congressen.inapeldoorn.nl en bijbehorende on- en offline kanalen.

Foto’s & Video’s

Mocht blijken dat er auteursrechten zitten op ingezonden beelddragers zal Apeldoorn Partners onherroepelijk de kosten welke bij constatering worden geëist door de rechthebbende verhalen op inzender van de beelddragers. Apeldoorn Partners zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze beelddragers. Ben je van mening dat jouw auteursrechten geschonden zijn, neemt dan contact met ons op via info@apeldoornpartners.nl​. Uiteraard dien je aan te tonen dat de rechten van de beelddrager aan jou toe behoren. Wij werken graag samen met Apeldoornse fotografen. Neem contact op met onze redactie.

Kan jij je als inzender niet vinden in bovenstaande voorwaarden dien je deze in beginsel zo spoedig mogelijk na inzenden van het bericht aan ons kenbaar te maken door te e-mailen naar info@apeldoornpartners.nl​. Mochten wij binnen 24 uur na je ontvangen e-mail geen reactie of verzoek tot intrekken hebben ontvangen, dan gaan we er van uit dat je akkoord bent met deze gestelde voorwaarden en je inzending hier ook aan voldoet.

Over deze website

Contact

Heb je een vraag aan de redactie of feedback op onze website? Neem dan contact op met Apeldoorn Partners.

contact
Boomkroonjuwelen in Stadspark Berg & Bos in Apeldoorn

#inapeldoorn