Cookiebeleid

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Voorwaarden inzenden berichten

Bij het inzenden van berichten via onze website of  middels e-mail ga je akkoord met de volgende bepalingen:
Apeldoorn Partners behoudt zich het recht voor – tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek- en beeldmateriaal.

Voor meegezonden bijlages zoals video en afbeeldingen gaan we er van uit dat de rechten voor het gebruik bij de verzender van de bijlages ligt, dan wel het recht heeft verkregen deze te mogen gebruiken voor plaatsing op de website inapeldoorn.nl en bijbehorende on- en offline kanalen.

Mocht blijken dat er auteursrechten zitten op ingezonden beelddragers zal Apeldoorn Partners onherroepelijk de kosten welke bij constatering worden geëist door de rechthebbende verhalen op inzender van de beelddragers. Apeldoorn Partners zal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze beelddragers. Ben je van mening dat jouw auteursrechten geschonden zijn, neemt dan contact met ons op via info@apeldoornpartners.nl​.
Uiteraard dien je aan te tonen dat de rechten van de beelddrager aan jou toe behoren.

Kan jij je als inzender niet vinden in bovenstaande voorwaarden dien je deze in beginsel zo spoedig mogelijk na inzenden van het bericht aan ons kenbaar te maken door te e-mailen naar info@apeldoornpartners.nl​. Mochten wij binnen 24 uur na je ontvangen e-mail geen reactie of verzoek tot intrekken hebben ontvangen, dan gaan we er van uit dat je akkoord bent met deze gestelde voorwaarden en je inzending hier ook aan voldoet.

Over deze website

Contact

Heb je een vraag aan de redactie of feedback op onze website? Neem dan contact op met Apeldoorn Partners.

Contact
Boomkroonjuwelen in Stadspark Berg & Bos in Apeldoorn

#inapeldoorn