Dood(s)bang

  • GIGANT
  • Theater, dans & cabaret
Dood(s)bang

Een voorstelling over depressie, zelfdoding, verlies en (wan)hoop. Hoe is het om zelf met dit soort thema’s te worstelen? En hoe kan het zijn als naaste van iemand die met suïcidale gedachten rondloopt?

Nicky & Daniëlle delen hun ervaringen met deze thema’s vanuit de rol van cliënt, naaste en hulpverlener. Humor en muziektheater worden ingezet om het gesprek over deze kwetsbare thema’s te openen. Na afloop van de voorstelling is er een nagesprek met het publiek, om ervaringen m.b.t. de besproken thema’s uit te wisselen. Een initiatief van het Wende autismecafé.

    Tags:

  • Binnenstad

#inapeldoorn