Bouwen aan een nieuwe wereld

  • CODA Apeldoorn
  • Exposities & workshops
Bouwen aan een nieuwe wereld

Hedendaagse sculpturen, installaties en werken op papier.

Bewerken, arrangeren, ordenen, stapelen, samenvoegen en afbreken om vervolgens opnieuw op te kunnen bouwen: bouwen kent vele vormen en kunstenaars laten zich bij het maken van sculpturen en installaties vaak leiden door een speels, onderzoekend en intuïtief proces dat tot nieuwe inzichten over architectonische vormen en composities leidt. Het eindresultaat roept associaties op met utopische werelden, refereert aan bouwsels en constructies uit de kindertijd of schetst juist een naargeestig en apocalyptisch wereldbeeld. CODA presenteert van 30 juni tot en met 29 september 2024 de groepstentoonstelling Bouwen aan een nieuwe wereld. Deze tentoonstelling laat het werk zien van vijf kunstenaars en heeft als uitgangspunt het manifest New Babylon uit 1963 van beeldend kunstenaar Constant Nieuwenhuys (1920-2005). In dit manifest geeft hij zijn visie op de stad van de toekomst waarin de creatieve, spelende mens centraal staat. Naast het werk van Constant zijn er sculpturen, installaties en tekeningen te zien van Gerbrand Burger, Floris Hovers, Pip Passchier en Rob Voerman.

Constant was lid van de internationale CoBrA-groep (1948-1951) en maakte van 1956 tot 1974 naam met zijn New Babylon-project. In de periode van naoorlogse wederopbouw veranderde de samenleving door automatisering en daarmee de toename van vrije tijd. Constant ontwierp vanaf 1956 stedelijke modellen waarin de mens bevrijd was van handenarbeid en zich volledig kon wijden aan de ontwikkeling van de eigen creatieve ideeën. In de tentoonstelling Bouwen aan een nieuwe wereld zijn twee maquettes van Constant uit 1960 te zien die afkomstig zijn uit de collectie van Kunstmuseum Den Haag. Daarnaast is er een uniek schilderij uit 1956, gemaakt door Constant in de Italiaanse stad Alba, te zien dat CODA in bruikleen kreeg van de Fondation Constant. 

#inapeldoorn